TERUG NAAR HOME

Invest

Investeren Fleximaal Netwerkorganisatie

Investeren in het Fleximaal Netwerkorganisatie is investeren in jezelfNetwerk, werk en projecten

Fleximaal Netwerk zet samen met andere ondernemers projecten op die met behoud van de indivuduele identiteit in samenwerking worden uitgevoerd. Daarbij zoeken we synergie op maatschappelijke thema's, regelmatig zijn binnen deze thema's overheidsbudgetten beschikbaar, die daar waar mogelijk via subsidieaanvragen worden benut.

Binnen de samenwerkingen wordt door de individuele partijen onder eigen naam en risico samengewerkt en worden de inspanningen onderling gefactureerd.

Daar waar mogelijk wordt er voor de projecten publiciteit gezocht.

 • Netwerk
 • Publiciteit
 • Verdienen

De Fleximaal netwerkorgansiatie staat los van de Fleximaal Community. Het doel van de samenwerking in deze vorm is projecten op te zetten waaraan de leden van het bestuur, de raad en de netwerkleden kunnen deelnemen (en worden betaald).

Netwerkorganisatie

Periodiek houden wij formele sessies waarbij thema's worden besproken om er gezamenlijke projecten van te maken. Per project wordt gekeken of, en op welke manier daar subsidie voor te krijgen is. De projecten zijn multidisciplinaire projecten die per thema worden ingevuld.

Lidmaatschap

De organisatie is via het ondernemers voor ondernemers ingevuld. We onderscheiden landelijk, provinciaal en stedelijke organisatorische units OU.

Stedelijk

Per provincie zijn steden in kaart gebracht. Per stad is er een raad, een organisatie en zijn er leden. Er is een minimum van 10 leden per OU. Samen met de leden van de raad is dan het minimum aantal deelnemers per brainstorm, kennis en inspiratie sessie 20 bedrijven. Per stad is de samenstelling:
 • Raad: lidmaatschap € 2.500,- excl 21% BTW per jaar
 • Organisatie: bijdrage door inspanning / sponsoring
 • Leden: lidmaatschap € 75,- excl 21% BTW per maand
De samenstelling van de raad:

 • Marketing strategie
 • ICT & Telecom
 • Reclamebureau
 • Grafische vormgeving
 • Tekst schrijver
 • SEO specialist
 • Social Media Specialist
 • Website bouwer
 • Programmeur / Informatica
 • Webhosting
 • Fotografie / Film productie
 • Subsidieadvies
De samenstelling van de organisatie:

 • Secretariaat
 • Secretaressediensten
 • Administratieve diensten
 • Sales
 • Telemarketing
 • Coaching
 • Veiligheid
 • Beveiliging
 • Evenenmenten
 • Kantoor benodigdheden
Per thema nodigen wij bedrijven uit om mee te denken:

 • Bouw / bouwgerelateerd / aannemers
 • Schilders / behangers / stucadoors / metselen / timmeren
 • Zorgaanbieders
 • Zorgprofessionals
 • Transport / logistiek
 • Bezorgen / maaltijdbezorgen / pakjesdiensten
 • Voedsel / Voeding
 • Industrie
 • Petrochemie
 • Afvalverwerkers / recycling
Om invulling te geven aan het uitvoerende deel van de organisatie worden voor de leden en specifieke genodigden betaalde projecten bedacht en opgezet. Vaak in de vorm van een te subsidieren project dat uit de brainstorm, kennis en inspiratie sessie volgt.

Provinciaal

Per provincie is er een regiobestuur. De raad wordt per provincie samengesteld uit gevestigde ondernemers die door het landelijk bestuur worden benaderd. Het regiobestuur wordt samengesteld uit:

 • Investor / Investeringsclub
 • Notaris
 • Jurist / Advocaat
 • Accountant
 • Verzekeraar
 • Bank
 • Vastgoed beheer of ontwikkeling
 • Pensioen
 • Fiscaal
 • Afgevaardigde van landelijk bestuur (vetorecht)
De leden van de regiobestuur hebben een jaarlijkse bijdrage van € 10.000,- excl 21% BTW.

Landelijk bestuur

Het landelijk bestuur wordt jaarlijks samengesteld uit leden van de raad. Landelijk is er een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Ideoligische deelname

 • Hoofbegaafd (HB/HSP) vereniging
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door leeftijd (37+)
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een beperking