TERUG NAAR HOME

Regels

Regels

Voor het gebruik van onze diensten

Regels en afspraken (versie 2022.11.11.001)

Fleximaal™, Fleximaal Community zijn eigendom van I3C BV ingeschreven onder KVK 91836085

Geweldig dat je mee wilt doen aan Fleximaal Community en je kennis, ervaring en expertise wilt delen met andere bedrijven in Nederland. Om er een leuk en goed platform van te maken moeten we wat zaken met elkaar afspreken. Allereerst moet onze belofte aan onze gebruikers helder zijn. Daarnaast verwachten wij inhoud en gedrag van onze gebruikers en moeten we afspreken wat er gebeurd als iemand zich niet aan de afspraken kan of wil houden.

Fleximaal Community is een doe het zelf marketing platform voor bedrijven. Wij hebben met grote zorgvuldigheid en ervaring een groot aantal topics verzameld en vragen onze gebruikers deze data te verrijken met de eigen expertise. Op alle publicaties voeren wij de marketing uit. In tegenstelling van de grote bekende sociale platformen zijn de blog publicaties openbaar. Dat wil dus ook zeggen dat Google of andere zoekmachines de informatie zullen indexeren. Dat brengt grote internationale verantwoordelijkheden met zich mee. Auteursrechten en rechten van derden moeten worden gerespecteerd. We moeten er met zijn allen wat moois van maken. Doe je mee?

Fleximaal Community Inspanning

1) Fleximaal spant zich in via haar platformen heldere bruikbare informatie te verschaffen.

2) Fleximaal spant zich in de informatie op haar platformen te ontsluiten naar een breed zakelijk publiek.

 1. Het Fleximaal Community platform wordt aangeboden as-is.

 2. Fleximaal spant zich in om eventuele door gebruikers gemelde bugs, fouten en onvolkomenheden binnen een redelijke termijn aan te pakken en te herstellen. Daarbij biedt Fleximaal een inspanningsverplichting.
 3. Fleximaal spant zich in om een betrouwbare bron van informatie te zijn volgens een inspanningsverplichting. Fleximaal aanvaart geen aanspraken op rechten van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die via het platform wordt aangeboden. Bezoekers worden aangespoord fouten of onvolkomenheden te melden waarna Fleximaal zich zal inspannen om deze fouten of onvolkomenheden te herstellen.
 4. Fleximaal biedt geen continuïteit garanties / verplichtingen. Downtime is niet uit te sluiten.

3) Fleximaal kan zonder opgaaf van redenen, en zonder behoud van de rechten van onze gebruikers die op historische basis is gevormd, de voorwaarden en de dienstverlening aanpassen. Dat wil zeggen dat dat onze voorwaarden kunnen worden aangepast, en als u het er niet mee eens bent dit kenbaar mag maken maar wij niet verplicht zijn u onder de voorgaande voorwaarden te aanvaarden. U behoud het recht om uw account op te zeggen. De laatste nieuwe voorwaarden zijn altijd de voorwaarden die van toepassing zijn op onze platformen. Daarnaast kan Fleximaal haar dienstverlening aanpassen of het gehele platform verkopen aan andere marktpartijen waarbij deze nieuwe marktpartijen het platform geheel of gedeeltelijk voortzetten onder dan te bepalen voorwaarden.

Fleximaal Community Regels

1) Als bezoeker van de website kan je een account aanmaken om een blog publicatie als specialist te schrijven.

 1. Als account eigenaar is er een contact verplichting, fake accounts worden niet toegestaan. Hiervoor is tevens Regels punt 7 van toepassing.
 2. De account eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het actueel en up-to-date houden van het account.

2) De gratis blog publicatie is altijd in een vastgesteld format. Alleen als je een account aanmaakt dan is het mogelijk om maatwerk publicaties te maken.

3) De blog publicatie wordt door de gebruiker toegewezen aan een hoofddossier.

4) Een moderator bekijkt je blog publicatie en kan je vragen om aanpassingen te doen. De moderator kan zelf ook kleine aanpassingen doen om een snelle publicatie te waarborgen. De moderator geeft de blog al dan niet vrij op het platform.

 1. Een blog kan worden geplaatst volgens de default template.
 2.              i.      Je kunt bij het aanmaken van je blog een aantal "review" opties selecteren. Deze betaalde opties zullen resulteren in dienstverlening volgens een vastgesteld bedrag. Zo kun je een andere expert inschakelen om een correctie ronde voor je te verrichten. Zo voorkom je taal en stijlfouten in je blog publicatie.

               ii.      Je kunt bij het aanmaken van een blog een aantal marketing opties selecteren. Zo kan je extra aandacht vragen voor je publicatie en tegen een kleine vergoeding gebruik maken van extra benefits.

5) De blog publicatie dient aan een aantal regels te voldoen:

 1. De blog publicatie moet voldoen aan de algemene norm voor taalgebruik,
 2. De blog publicatie mag niet de waarheid verdraaien, vervormen of veranderen,

 3. De blog publicatie dient te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, w.o :
 4.              i.      De blog publicatie mag niet beledigend zijn, zwartmaken en / of scheldwoorden bevatten. Grof taalgebruik, misleiding, trolling, haatzaaien, uitsluiting of racisme is niet toegestaan,

               ii.      De blog publicatie dient zelf geschreven te zijn en mag geen artikelen, teksten of fragmenten van teksten of blogs bevatten die inbreuk maken op rechten van derden of in breuk maken op copyright of auteursrecht,

               iii.      De blog publicatie mag geen afbeeldingen bevatten die inbreuk maken op rechten van derden, of inbreuk maken op portretrecht, copyright, rechten op beeldmerken of andere rechten van derde personen,

               iv.      De blog publicatie mag niet impliceren, verwijzen of linken naar andere publicaties en blogs die elders online inbreuk maken op de bepalingen in de strekking van artikel 5c.

6) Diegene onder welke naam de blog publicatie is geplaatst is zelf verantwoordelijk voor de inhoud, rechten en plichten van de publicatie.

7) Offline zetten van een blog publicatie:

 1. Je kunt zelf de redactie of moderator verzoeken je blog publicatie offline zetten.
 2. De blog publicatie kan zonder opgaaf van redenen offline worden gezet wanneer deze inbreuk maakt op, of de schijn heeft van inbreuk maken op bepaling 5c.
 3. Wanneer iemand aanspraak maakt op rechten op de inhoud van enig deel van de blog publicatie zal de publicatie offline worden gezet. U wordt daar dan over geïnformeerd en u bent zelf verantwoordelijk om met de betrokken persoon tot overeenstemming te komen.
 4. Wanneer een autoriteit verbonden met de Nederlandse overheid ons verzoekt een blog publicatie offline te zetten zullen we de publicatie offline zetten.
 5. Wanneer de inhoud of de aard van de publicatie afwijkt van de Internationale wetgeving en wij worden verzocht de publicatie aan te passen zullen we een commissie vormen die moet besluiten of de publicatie offline dient te worden gehaald.

8) Wanneer de auteur van de blog publicatie niet aan de betaalverplichting voldoet of gedurende 3 maanden niet bereikbaar is op de in het account achtergelaten contactgegevens, of wanneer het aantal contactverzoeken die onbeantwoord blijven boven de 5 komen dan vervalt het eigendom en de rechten op de blog publicatie aan Fleximaal.

 1. Wanneer de eigenaar van de blog publicatie niet antwoord op E-mail, telefoon en / of post op de in het account achtergelaten contactgegevens dan komt het account te vervallen. Alle publicaties onder het account komen in eigendom en rechten onder Fleximaal.
 2. Wanneer de eigenaar van de blog publicatie zich na verloop van tijd meld en kan aantonen dat het eigendom en recht ten goede komt aan de persoon of het bedrijf dan kan het account hersteld worden.

 3. Fleximaal behoudt zich het recht om haar platformen direct en zonder opgaaf van redenen uit te schakelen of op te heffen.
 4. Fleximaal behoudt zich het recht om het platform door te verkopen aan andere partijen die onder nieuwe regels en voorwaarden delen van de dienstverlening voortzetten.

Onder voorbehoud onvoorziene zaken. Onze algemene en leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website. Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen na mediation worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant.