TERUG NAAR HOME

Regels

Regels

Voor het gebruik van onze diensten

Regels en afspraken (versie 2022.11.11.001)

Fleximaal Community

Geweldig dat je mee wilt doen aan Fleximaal Community en je kennis, ervaring en expertise wilt delen met andere bedrijven in Nederland. Om er een leuk en goed platform van te maken moeten we wat zaken met elkaar afspreken. Allereerst moet onze belofte aan onze gebruikers helder zijn. Daarnaast verwachten wij inhoud en gedrag van onze gebruikers en moeten we afspreken wat er gebeurd als iemand zich niet aan de afspraken kan of wil houden.

Fleximaal Community is een marketing platform voor bedrijven. Wij hebben met grote zorgvuldigheid en ervaring een groot aantal topics verzameld en vragen onze gebruikers deze data te verrijken met de eigen expertise. Op alle publicaties voeren wij de marketing uit. In tegenstelling van de grote bekende sociale platformen zijn de publicaties openbaar. Dat wil dus ook zeggen dat Google of andere zoekmachines de informatie zullen indexeren. Dat brengt grote internationale verantwoordelijkheden met zich mee. Auteursrechten en rechten van derden moeten worden gerespecteerd. We moeten er met zijn allen wat moois van maken. Doe je mee?

Fleximaal Community Inspanning

1) Fleximaal NV spant zich in via haar platformen heldere bruikbare informatie te verschaffen.

2) Fleximaal NV spant zich in de informatie op haar platformen te ontsluiten naar een breed zakelijk publiek.

 1. Het Fleximaal Community platform wordt aangeboden as-is.

 2. Fleximaal NV spant zich in om eventuele door gebruikers gemelde bugs, fouten en onvolkomenheden binnen een redelijke termijn aan te pakken en te herstellen. Daarbij biedt Fleximaal een inspanningsverplichting.
 3. Fleximaal NV spant zich in om een betrouwbare bron van informatie te zijn volgens een inspanningsverplichting. Fleximaal NV aanvaart geen aanspraken op rechten van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die via het platform wordt aangeboden. Bezoekers worden aangespoord fouten of onvolkomenheden te melden waarna Fleximaal zich zal inspannen om deze fouten of onvolkomenheden te herstellen.
 4. Fleximaal NV biedt geen continuïteit garanties / verplichtingen. Downtime is niet uit te sluiten.

3) Fleximaal NV kan zonder opgaaf van redenen, en zonder behoud van de rechten van onze gebruikers die op historische basis is gevormd, de voorwaarden en de dienstverlening aanpassen. Dat wil zeggen dat dat onze voorwaarden kunnen worden aangepast, en als u het er niet mee eens bent dit kenbaar mag maken maar wij niet verplicht zijn u onder de voorgaande voorwaarden te aanvaarden. U behoud het recht om uw account op te zeggen. De laatste nieuwe voorwaarden zijn altijd de voorwaarden die van toepassing zijn op onze platformen. Daarnaast kan Fleximaal NV haar dienstverlening aanpassen of het gehele platform verkopen aan andere marktpartijen waarbij deze nieuwe marktpartijen het platform geheel of gedeeltelijk voortzetten onder dan te bepalen voorwaarden.

Fleximaal Community Regels

1) Als bezoeker van de website kan je een account aanmaken om een publicatie als specialist te schrijven.

 1. Als account eigenaar is er een contact verplichting, fake accounts worden niet toegestaan. Hiervoor is tevens Regels punt 7 van toepassing.
 2. De account eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het actueel en up-to-date houden van het account.

2) De (gratis) publicatie is altijd in een vastgesteld format. De voorwaarden voor gratis publicaties is dat je 3 publicaties per jaar produceert.

 1. Als je niet aan de publicatie eis voldoet dan rekenen wij 1 euro per maand.
 2. De kosten voor het niet voldoen aan de publicatie eis worden achteraf over het hele jaar ineens gefactureerd (Totaal € 12,- ex 21% BTW).

3) De publicatie wordt door de gebruiker toegewezen aan een hoofddossier.

4) Een moderator bekijkt je publicatie en kan je vragen om aanpassingen te doen. De moderator kan zelf ook kleine aanpassingen doen om een snelle publicatie te waarborgen. De moderator geeft de publicatie al dan niet vrij op het platform.

 1. Een publicatie kan gratis worden geplaatst volgens de default template.
 2.              i.      Je kunt bij het aanmaken van je publicatie een aantal "review" opties selecteren. Deze betaalde opties zullen resulteren in dienstverlening volgens een vastgesteld bedrag. Zo kun je een andere expert inschakelen om een correctie ronde voor je te verrichten. Zo voorkom je taal en stijlfouten in je publicatie.

               ii.      Je kunt bij het aanmaken van een publicatie een aantal marketing opties selecteren. Zo kan je extra aandacht vragen voor je publicatie en tegen een kleine vergoeding gebruik maken van extra benefits.

5) De publicatie dient aan een aantal regels te voldoen:

 1. De publicatie moet voldoen aan de algemene norm voor taalgebruik,
 2. De publicatie mag niet de waarheid verdraaien, vervormen of veranderen,

 3. De publicatie dient te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, w.o :
 4.              i.      De publicatie mag niet beledigend zijn, zwartmaken en / of scheldwoorden bevatten. Grof taalgebruik, misleiding, trolling, haatzaaien, uitsluiting of racisme is niet toegestaan,

               ii.      De publicatie dient zelf geschreven te zijn en mag geen artikelen, teksten of fragmenten van teksten of publicaties bevatten die inbreuk maken op rechten van derden of in breuk maken op copyright of auteursrecht,

               iii.      De publicatie mag geen afbeeldingen bevatten die inbreuk maken op rechten van derden, of inbreuk maken op portretrecht, copyright, rechten op beeldmerken of andere rechten van derde personen,

               iv.      De publicatie mag niet impliceren, verwijzen of linken naar andere publicaties die elders online inbreuk maken op de bepalingen in de strekking van artikel 5c.

6) Diegene onder welke naam de publicatie is geplaatst is zelf verantwoordelijk voor de inhoud, rechten en plichten van de publicatie.

7) Offline zetten van een publicatie:

 1. Je kunt zelf de redactie of moderator verzoeken je publicatie offline zetten.
 2. De publicatie kan zonder opgaaf van redenen offline worden gezet wanneer deze inbreuk maakt op, of de schijn heeft van inbreuk maken op bepaling 5c.
 3. Wanneer iemand aanspraak maakt op rechten op de inhoud van enig deel van de publicatie zal de publicatie offline worden gezet. U wordt daar dan over geïnformeerd en u bent zelf verantwoordelijk om met de betrokken persoon tot overeenstemming te komen.
 4. Wanneer een autoriteit verbonden met de Nederlandse overheid ons verzoekt een publicatie offline te zetten zullen we de publicatie offline zetten.
 5. Wanneer de inhoud of de aard van de publicatie afwijkt van de Internationale wetgeving en wij worden verzocht de publicatie aan te passen zullen we een commissie vormen die moet besluiten of de publicatie offline dient te worden gehaald.

8) Wanneer de auteur van de publicatie niet aan de betaalverplichting voldoet of gedurende 3 maanden niet bereikbaar is op de in het account achtergelaten contactgegevens, of wanneer het aantal contactverzoeken die onbeantwoord blijven boven de 5 komen dan vervalt het eigendom en de rechten op de publicatie aan Fleximaal NV.

 1. Wanneer de eigenaar van de publicatie niet antwoord op E-mail, telefoon en / of post op de in het account achtergelaten contactgegevens dan komt het account te vervallen. Alle publicaties onder het account komen in eigendom en rechten onder Fleximaal NV.
 2. Wanneer de eigenaar van de publicatie zich na verloop van tijd meld en kan aantonen dat het eigendom en recht ten goede komt aan de persoon of het bedrijf dan kan het account hersteld worden.

 3. Fleximaal NV behoudt zich het recht om haar platformen direct en zonder opgaaf van redenen uit te schakelen of op te heffen.
 4. Fleximaal NV behoudt zich het recht om het platform door te verkopen aan andere partijen die onder nieuwe regels en voorwaarden delen van de dienstverlening voortzetten.

Onder voorbehoud onvoorziene zaken. Onze algemene en leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website. Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen na mediation worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant.