TERUG NAAR HOME

Privacy

Privacy

Bij het gebruik van diensten van I3C BV onder de merknaam Fleximaal

Pricacybeleid
Fleximaal is zich bewust van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal zich inspannen om de daaruit voortvloeiende verplichtingen zo goed mogelijk na te leven.

Daarnaast worden ook de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet in acht genomen, met regels op het gebied van mailings, spam en cookies.

Wij verzamelen informatie om u op een veilige, probleemloze en efficiënte wijze diensten te kunnen aanbieden. Fleximaal verzamelt en gebruikt gegevens die u over uzelf of uw bedrijf heeft verstrekt, of laat dit doen door externe serviceproviders, voor zover dit toegestaan of noodzakelijk is.

Fleximaal zal niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming persoonlijke en/of verkeersgegevens of inhoud van communicatie verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen buiten Fleximaal en haar gecontroleerde gelieerde partners, tenzij Fleximaal hiertoe verplicht is volgens het toepasselijke recht of in opdracht van de bevoegde autoriteiten.

Wij kunnen persoonlijke gegevens inzien, bekendmaken of bewaren, waaronder uw eigen inhoud, wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om:
- te voldoen aan de door ons gestelde regels;
- door uzelf aangevraagde opdrachten uit te voeren, of diensten en/of producten te leveren;
- te voldoen aan toepasselijk recht of medewerking te verlenen aan geldige juridische procedures van bevoegde autoriteiten, met inbegrip van overheids- of andere opsporingsinstanties;
- onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam of pogingen tot oplichting van onze gebruikers te voorkomen;
de beveiliging van onze websites, producten en services in stand te houden, met inbegrip van het voorkomen of tegenhouden van een aanval op onze computersystemen of netwerken of dat van onze externe serviceproviders;
- ter bescherming van onze rechten en eigendommen, met inbegrip van het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze websites of services. - Om de door u gevraagde diensten te kunnen verrichten, mag Fleximaal in voorkomende gevallen, indien noodzakelijk, uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens delen met telecommunicatiebedrijven, banken, met ons samenwerkende serviceproviders en/of tussenpersonen.
- Fleximaal zal alleen deze informatie aan derden verschaffen als zij passende organisatorische en technische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens te beschermen en als zij de relevante wetgeving naleven.

Fleximaal treft passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de aan Fleximaal verstrekte of door Fleximaal verzamelde persoonlijke gegevens en verkeersgegevens, met inachtneming van de geldende verplichtingen en voornoemde uitzonderingen. Uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel van Fleximaal of haar gecontroleerde gelieerde partners, of serviceproviders voor wie toegang tot deze gegevens nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

Fleximaal mag geheel naar eigen goeddunken mogelijke spam blokkeren, de doorgifte ervan verhinderen of verdachte koppelingen of inhoud uit berichten verwijderen.

Fleximaal zal dit Privacybeleid af en toe bijwerken, mede naar aanleiding van wijzigingen in de dienstverlening. We raden u aan dit Privacybeleid geregeld opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Fleximaal uw informatie verzamelt, gebruikt en beschermt.

Fleximaal.com meer klanten, beter online krachtiger ondernemen.
Studio Lot Interieur
uitgelicht
Studio Lot Interieur

Mijn missie is om de ruimte waarin je woont en werkt om te toveren tot een inspiratievolle plek, omringd door rust, helemaal passend bij jou.

Studio Lot Interieur

Fleximaal.com de ontbrekende schakel voor bedrijven.

Visitors

13.886

Pages served

1.671.346

Retention

11.5 min

Interactions

1.110

Werken bij dit bedrijf

Online marketeer

Iteratieve marketing en growth hacking concepts zijn jou wereld. Jij weet wat marketing is en weet de vertaalslag te maken naar online marketing concepten.

Breda
20u
HBO

Fullstack ontwikkelaar

Jij bent een gedreven fullstack ontwikkelaar en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html, css, javascript, PHP en SQL. Je hebt ervaring met responsive design via AngularJS en Bootstrap.

Breda
20u
HBO

Communicatie medewerker

Jij bent een kei in communicatie. Je beheerst de Nederlandse taal en kan het verhaal van een klant vertalen naar een bruisende vlot leesbare publicatie.

Breda
20u
HBO

Front-end developer

Jij bent een kei in het vertalen van design naar techniek en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html en css. Je hebt ervaring met responsive css via Bootstrap. Ervaring met javascript is een pre.

Breda
20u
HBO+
Waarom fleximaal?

Zichtbaar & Vindbaar in Google

Je eigen website hoger in Google door collectieve SEO.

Snellere lancering nieuws

Dagelijks nieuwe content. Hoger in Google.

Extra marketing kanaal

Maandelijks tienduizenden bezoekers. Hoge retentie. Leads via je content.

Laagdrempelig in contact met je doelgroep

Voeg spelvormen (gamification) toe om drempels te verlagen en het eerste contact makkelijker te maken.

Marketing terwijl je werkt voor je klanten

Marketing automatisering voor MKB.

Marketing speeltuin voor ondernemers en marketeers

Wat werkt en wat werkt niet in je marketing, je test het snel met Fleximaal gesprinte marketing.

Competentie management en verbindingsmakelaar

"On the go" leren door modulair maatwerk.

Sneller schakelen workforce

Sneller schakelen, sneller schalen. Vacatures en detachering.

Leeds en projecten

Gaten in je cashflow? Doe mee aan projecten.